Uvjeti korištenja

1. Uvod

Seturrris j.d.o.o., Zagreb, Prevoj 37, OIB: 49305792995( u daljnjem tekstu SEKULA PLUS ) u svrhu ostvarenja kvalitetnog poslovanja i pružanja usluga prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih korisnika i kupaca. Također, SEKULA PLUS poštuje Vašu privatnost sukladno odredbi EU 679/16 o zaštiti privatnosti osobnih podataka kao što su : Vaše ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, ip adresa i ostali podaci koji su nam dostavljeni tijekom registracije i slanja upita na ovoj internet stranici. Zadovoljstvo nam je informirati Vas o načinu na koji SEKULA PLUS kao Voditelj i / ili izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka obrađuje Vaše podatke te informirati Vas koja su vaša prava u pogledu obrade podataka.


2. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka


- Seturrris j.d.o.o. , Zagreb, Prevoj 37, OIB: 49305792995( u daljnjem tekstu SEKULAPLUS), e-mail: info@sekulaplus.hr
kao Voditelj i izvršitelj obrade podataka- POSLOVNE APLIKACIJE d.o.o., Zagreb, Koturaška 35, OIB: 29707953819 ( u daljnjem tekstu POSLOVNE APLIKACIJE),
e-mail: info@aplikacije.hr kao Izvršitelj obrade podataka.POSLOVNE APLIKACIJE kao izvršitelj obrade potvrđuje da su poduzete sve tehničke mjere propisane GDPR-om te se obavezuje na redovitu kontrolu ispravnosti, dostupnosti i sigurnosti poslužitelja na kojem su smještene stranice sekulaplus.hr.
Izvršitelj se obavezuje obrađivati podatke Voditelja obrade isključivo u analitičke svrhe testiranja sigurnosti poslužitelja, iste redovito provoditi i unaprjeđivati te u slučaju povrede osobnih podataka informirati Voditelja obrade podataka i sve relevantne institucije.


3. Osnovna načela

3.1. Osobne podatke prikupljati ćemo na pošten, zakonit i transparentan način ograničavajući se na prikupljanje samo onih
podataka koji su potrebni za svrhu u koju su prikupljeni te se isti neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s
tom svrhom


3.2. Pri prikupljanju osobnih podataka nastojati ćemo prikupiti isključivo točne podatke pružajući korisniku mogućnost
pristupa podacima i ispravljanju istih.


3.3. Obvezujemo se provoditi sigurnosne tehničke mjere u svrhu sprječavanja bilo koje vrste neovlaštenog pristupa Vašim
podacima i spriječiti sve radnje koje bi mogle voditi k otkrivanju Vaših podataka


4. Podaci koje prikupljamo i način na koji se podaci prikupljaju


4.1. Našu Internet stranicu ( http://www.sekulaplus.hr ) možete pregledavati i koristiti i bez registracije odnosno prijave te
se isto smatra anonimnim korištenjem jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju
kao pojedinca te nam za pregledavanje Internet stranice niste obvezni pružiti navedene podatke. Podaci koji se mogu
prikupiti u takvim trenucima analitičke su prirode te mogu sadržavati i podatke o Vašem pregledniku, IP adresi i slično
te bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji ali se isti ne koriste i neće se koristiti niti u jednom trenutku u tu svrhu. SEKULA
PLUS Vaše osobne podatke prikuplja isključivo prilikom slanja ponuda, rezervacija termina i ostalih usluga koje
nudimo putem naše Internet stranice.4.2. Na našoj Internet stranici ( http:// www.sekulaplus.hr ) možete obaviti i registraciju u svrhu rezervacije termina za
servis. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranici potvrđujete da ste svoje osobne
podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani. Voditelj
i izvršitelj obrade podataka obvezuju se Vaše podatke čuvati u osiguranoj bazi podataka te provoditi odgovarajuće
tehničke i organizacijske mjere u svrhu održavanja razine sigurnosti očuvanja povjerljivosti osobnih podataka. Privola
za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama GDPR-a daje se isključivo u svrhu registracije i
rezervacije termina servisa te korisnici mogu podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili u bilo kojem
trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole
pisanim putem na adresu: SEKULA PLUS d.o.o., Prevoj 37, 10000 Zagreb.


5. Korisnički račun

5.1 Registraciju na Internet stranicu smije obaviti isključivo punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba te je registracija moguća samo ukoliko korisnik prethodno prihvati ove uvjete korištenja i dopusti da SEKULA PLUS njegove osobne podatke koje unese prikuplja, obrađuje, i koristi u skladu s pravilima zaštite privatnosti. Prilikom registracije, korisnik je dužan unositi točne i istinite podatke. Zadržavamo pravo obrisati korisničke račune koji ne udovoljavaju gore navedenim kriterijima.5.2 Nakon uspješne registracije korisniku se dodjeljuje korisničko ime koje je zajedno s odabranom lozinkom dužan čuvati od treće strane u svrhu sprječavanja zlouporabe. SEKULA PLUS ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zloupotrebom korisnikovih podataka proizašle iz davanja korisničkog imena i lozinke trećoj strani.5.3. Korisnik ima pravo zatražiti brisanje korisničkog računa u svakom trenutku bez dodatnog obrazloženja slanjem pisanog zahtjeva na info@sekulaplus.hr


6. Pristup podacima


6.1. Imate pravo pristupa svojim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni, možete zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka.


7. Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama?

7.1. SEKULA PLUS se obvezuje prikupljene podatke čuvati i ne dijeliti s trećim stranama osim u slučajevima kada je to propisano zakonom ili u slučajevima kada je dijeljenje s trećom stranom neophodno za izvršenje usluge u kojem slučaju će SEKULA PLUS izričito zabraniti daljnje korištenje Vaših osobnih podataka i inzistirati na čuvanju istih u skladu s GDPR-om.

8. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke
8.1 Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo vaše osobne podatke ili ono razdoblje koje je određeno zakonom . Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vašeg osobnog dopuštenja čuvamo trajno, do vašeg opoziva osim ako je već prije postignuta svrha u koju su osobni podaci prikupljeni.

SETURRIS j.d.o.o. || Prevoj 37 || Zagreb

MB: 05228123 || OIB: 49305792995